โครงการที่ผ่านมา

PRAEMPRACHA DELIGHT

โครงการเปรมประชา ดีไลท์​

เปรมประชา ดีไลท์ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2552 – 2554 ) ที่อยู่ หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวนทั้งหมด 105 ยูนิต
PRAEMPRACHA LAKE & PARK

โครงการเปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค​

เปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค 1

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2548 )
ที่อยู่ หมู่ 2 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านเดี่ยว
จำนวนทั้งหมด : 45 ยูนิต

เปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค 2

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2549-2550 )
ที่อยู่ หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านเดี่ยว
จำนวนทั้งหมด : 112 ยูนิต

เปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค 3 เฟส 1  

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2551-2554 )
ที่อยู่ หมู่ 16  ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านเดี่ยว
จำนวนทั้งหมด :  116  ยูนิต

เปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค 3 เฟส 2

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2551-2554 )
ที่อยู่ หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านเดี่ยว
จำนวนทั้งหมด : 75 ยูนิต

PRAEMPRACHA COUNTRY VIEW

โครงการเปรมประชา คันทรีวิว

เปรมประชา คันทรี่วิว 1

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2561-2544 )
ที่อยู่ หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านเดี่ยว
จำนวนทั้งหมด : 400 ยูนิต

เปรมประชา คันทรี่วิว 2  

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2545-2547)
ที่อยู่ หมู่ 16  ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านเดี่ยว  
จำนวนทั้งหมด : 200 ยูนิต

PRAEMPRACHA MODICH

โครงการเปรมประชา โมดิช

เปรมประชา โมดิช เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ที่อยู่ หมู่ 2 ต.คลองจิก  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านทาวน์โฮม จำนวนทั้งหมด  148  ยูนิต

PRAEMPRACHA PREMIER

โครงการเปรมประชา พรีเมียร์

เปรมประชา พรีเมียร์ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2554 – 2559 ) ที่อยู่ หมู่ 1 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 166 ยูนิต บ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 70 ยูนิต อาคารพาณิชย์ จำนวน 35 ยูนิต จำนวนรวมทั้งหมด 271 ยูนิต

PRAEMPRACHA SEASON

โครงการเปรมประชา ซีซั่น

เปรมประชา ซีซั่น เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2559 – 2560 ) ที่อยู่ หมู่ 11 ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านทาวน์โฮม จำนวนทั้งหมด  184  ยูนิต

PRAEMPRACHA INDY

โครงการเปรมประชา อินดี้

เปรมประชา อินดี้ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2563 2565 ) ที่อยู่ 888 ม.3 ต.บ้านเลน อำเภอบางปะอิน 13160 ทาวน์โฮม 1 ชั้น (หน้ากว้าง 5.70 เมตร ) / 2 นอน/ 1 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว จำนวนทั้งหมด  250  ยูนิต

โครงการเปรมประชา ดีไลท์

เปรมประชา ดีไลท์ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2552 – 2554 ) ที่อยู่ หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านเดี่ยว จำนวนทั้งหมด 105 ยูนิต

โครงการเปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค

เปรมประชา เลค แอนด์ พาร์ค เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2548 – 2550 ) ที่อยู่ หมู่ 16  ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านเดี่ยว จำนวนทั้งหมด  157  ยูนิต

โครงการเปรมประชา โมดิช

เปรมประชา โมดิช เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ที่อยู่ หมู่ 162 ต.คลองจิก  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านแถว 2 ชั้น  จำนวนทั้งหมด  148  ยูนิต

โครงการเปรมประชา พรีเมียร์

เปรมประชา พรีเมียร์ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ( พ.ศ. 2554 – 2559 ) ที่อยู่ หมู่ 1 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 166 ยูนิค บ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 70 ยูนิค อาคารพาณิชย์ จำวนว 35 ยูนิค จำนวนรวมทั้งหมด 271 ยูนิต

โครงการเปรมประชา ซีซั่น

เปรมประชา ซีซั่น เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี  ( พ.ศ. 2559 – 2560 ) ที่อยู่ หมู่ 11 ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านแถว 2 ชั้น จำนวนทั้งหมด  184  ยูนิต

รับข้อเสนอสุดพิเศษ